Menu
1fpc.cz Nezařazené Stavba – nestavba

Stavba – nestavba

Po prvotních zmatcích a rozporuplných stanoviscích bylo ujednoceno, že i každý obytný mobilní dům je obytnou stavbou ve smyslu zákona, nicméně na jeho instalaci se nevztahují všechna ustanovení jako pro vznik klasických pevných staveb. Není tedy třeba žádné stavební povolení, ani kolaudace a podobné věci. Pro umístění takového objektu stačí ve zjednodušeném zřízení toto oznámit příslušnému obecnímu úřadu, který pouze posoudí, je-li umístění v souladu s územním plánem obce, případně dalšími skutečnostmi (ochrana přírody, kulturních památek, bezpečnost dopravní a podobně) a nas základě toho vydá jednoduché povolení o instalaci obytného celku.

Stačí místo a přívody

Proto stačí k umístění nestacionárního bydlení souhlas majitele pozemku, kde má obydlí stát a k tomu nejlépe i vyřízení a dohodnutí si napojení na energie. To znamená přívod elektřiny 240V, pitné vody a jde-li to i napojení na kanalizaci.